Kwalifikacje wstępne w zakresie przewozu rzeczy

Przewozy rzeczy

Kwalifikacje wstępne w zakresie przewozu rzeczy

Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy jest przeznaczona dla osób, które pragną rozpocząć pracę w zawodzie kierowcy i posiadają prawo jazdy kat C. wydane po raz pierwszy po 10 września 2009 roku. Szkolenie przeprowadzane w naszej szkole ma na celu przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego, którego potwierdzeniem jest wystawione świadectwo kwalifikacji zawodowej. Uzyskanie go oraz wpisanie na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy, upoważnia do pracy w zawodzie kierowcy. Kurs przeznaczony jest dla osób osób w wieku od 18 do 21 lat i składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych, a także 20 godzin zajęć praktycznych.

Wymagania dla uczestników:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  • Ukończenie wymaganego wieku
  • Nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona to rodzaj szkolenia przeznaczony dla osób, które ukończyły 21 lat.
Kurs złożony jest ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych, składających się z części odbywającej się w ruchu drogowym     (8 godzin), a także części na płycie poślizgowej (2 godziny)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub uzupełniająca przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie, które skierowane jest do osób, które posiadają już świadectwo kwalifikacji wstępnej  bądź kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie przewozu osób i pragną poszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy.  Kurs składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.