kwalifikacje wstępne w zakresie przewozu osób

Przewozy osób

Kwalifikacje wstępne w zakresie przewozu osób

Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu osób to kurs dedykowany osobom planującym rozpoczęcie pracy w zawodzie kierowcy, i które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat D po 10 września 2008 roku. Organizowane przez nas szkolenie przygotowuje kursanta do egzaminu
państwowego, po którego zaliczeniu otrzymywane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po jego uzyskaniu i wpisaniu na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy, umożliwia wykonywanie zawodu kierowcy.

Wymagania dla uczestników:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  • Ukończenie wymaganego wieku
  • Nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu osób.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest szkoleniem przeznaczonym dla osób, które ukończyły 23 lata.
Kurs składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych, a także 10 godzin zajęć praktycznych, podzielonych na część odbywającą się w ruchu drogowym          (8 godzin) oraz część na płycie poślizgowej (2 godziny).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub uzupełniająca przyspieszona w zakresie przewozu osób.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub uzupełniająca przyspieszona to szkolenie skierowane do osób posiadających już świadectwo kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie przewozu rzeczy i chcących poszerzyć uprawnienia o przewóz osób. Szkolenie składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych, a także 5 godzin praktycznych dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.